• :  0
 • Sản phẩm
 •        
Chưa có sản phẩm nào
 • Tổng :
 • CALL
 • BJ - 4 - SS

 • Mã số
 • :
 • MS74
 • Lượt xem
 • :
 • 1902
 • Giá
 • :
 • Call
 • Số lượng
 • :
 •        

      - Specification:4,6,8,10,12 line.
      - Adjust Voltage or output signal.
      - Material: stainless steel, ABS, casting aluminum
      - Hợp Nối 4,6,8,10,12 Loadcell.
      - Vật liệu sử dụng bằng INOX
      - Ứng dụng cân bàn, cân ôtô

Sản phẩm cùng loại