• :  0
 • Sản phẩm
 •        
Chưa có sản phẩm nào
 • Tổng :
 • CALL
 • Bảng hiển thị LED 6 số

 • Mã số
 • :
 • MS94
 • Lượt xem
 • :
 • 1535
 • Giá
 • :
 • Call
 • Số lượng
 • :
 •        

 

       1.Basic function
   - Static or dynamic scanning and latching technology
 
 - GW & NW display

      2. Technical parameter
 
 - Power supply: AC 187-242V; 49-51Hz,
 - Ambient temperature: 0~40
  
 - Ambient humidity: ≤85%RH